РЗИ - ПЛОВДИВЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Skip Navigation LinksНачало

Информация за ползване на електронни услуги в портала на РЗИ Пловдив

Регистриране

Достъп до електронните услуги, които предлага РЗИ - Пловдив, имат само регистрирани потребители. Всеки желаещ може да се регистрира като потребител от опциятаРегистрация.

Възможности

В рамките на интерфейса за онлайн подаване на заявления, потребителите имат възможност да
  • се регистрират като потребители в системата
  • регистрират и пререгистрират към профила си Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)
  • да заявят нова услуга
  • да редактират заявка за услуга
  • да платят, ако желаят, заявената от тях услуга по банков път или чрез ePay
  • да получат информация относно статуса на заявени услуги
  • да получат изходящи документи към заявени от тях услуги

Подписване

За да използват пълноценно електронните услуги на Регионална Здравна Инспекция - Пловдив, регистрираните потребители трябва да разполагат с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. Според Комисията за регулиране на съобщенията оторизирани доставчици на удостоверителни услуги са:

Плащане

Един от възможните начини за плащане на заявена електронна услуга е чрез ePay. ePay.bg е система за плащанe с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможности за пазаруване на стоки и услуги чрез Интернет, чрез разплащане с банкова карта и/ или със своята микросметка в ePay.bg, плащане на битови сметки и получаване на парични преводи. За разплащане в системата могат да се използват следните платежни средства: дебитна карта с логото на БОРИКА, международни кредитни карти MasterCard, Visa и микросметка. Микросметката е изцяло Интернет базирана, като с нея могат да се плащат и да се получават суми в ePay.bg. Повече информация за функционалността на ePay може да намерите на следния адрес: Повече информация за ePay

Достъп

Интерфейсът за електронни услуги към РЗИ - Пловдив е достъпен през Интернет, с помощта на уеб-браузърa Internet Explorer (версия 7.0 или по-нова). Използването на електронен подпис изисква инсталирането на софтуерният компонент - Microsoft Capicom.